Idéverkstad

  • Processledning från brainstorming till konkret handlingsplan
  • Jag skräddarsyr en ”Idéverkstad” för er konferens eller kick-off. Jag har konsultlicens för mötesverktyget Innotiimi©OPERA, en metod att leda idékonferenser och möten som tar vara på alla deltagarnas kompetens, tillför energi och skapar delaktighet i den fortsatta processen. Som processledare tillför jag min egen erfarenhet av lokala utvecklingsprojekt inom turism och ideell sektor, men mötesverktyget fungerar inom alla slags företag eller organisationer eftersom ämneskunskapen hämtas hos deltagarna själva. I paketet ingår förberedelser (där frågeställningen finslipas i samråd med kunden för att nå önskat resultat), genomförande och dokumentation som levereras snabbt.

Exempel på kunder: Via Futura, Sågtäktens hamnförening, Delsbo hembygdsförening, SAGA resurscentrum, LAG Leader Västra Götaland, LAG Leader Sommenbygd, Studieförbundet Bilda, Ljusdals kommun, Nybrokyrkan Falun m fl.

Share on Facebook