Projektkompetens

Från ansökan till slutrapport

Projektbidrag med EU-finansiering är en möjlighet att ge större kraft åt en pågående utvecklingsprocess. Men fallgroparna är många och insatserna höga. Jag har varit huvudansvarig för två större EU-ansökningar (totalt över 15 miljoner kronor i EU-stöd), och jag har medverkat aktivt i framtagande av ansökningar och genomförande av projekt på ytterligare över 40 miljoner från EU. Själv eller i samverkan med andra har jag upprättat dussintals ansökningar och under mina år som handläggare granskat betydligt fler.

Anlita mig för:

  • Enskild rådgivning och förstudier kring lokala utvecklingsprojekt – min erfarenhet finns främst inom områdena kultur, turism och landsbygdsutveckling, inte minst inom Leader-programmet. Min erfarenhet från 14 år som journalist och lika många som landsbygdsutvecklare är till nytta när det gäller att utreda och förbättra olika utvecklingsideer.
  • Projektplaner, ansökningar och projektrapporter. Min insats kan variera från enstaka möten i startskedet till kompetensförstärkning i styrgrupp eller en projektledarroll på deltid. Bäst blir det om jag kan följa projektet löpande, delta i arbetsgrupper och skriva del- och slutrapporter enligt de krav som respektive bidragsgivande myndighet ställer.
  • Eldsjälavård. Projektledning är en utsatt roll. Ibland blir kraven för höga och frustrationen övermäktig. Jag kan bistå en pressad projektledare med samtalsstöd och praktisk avlastning.
  • Utvärderingar. Min dubbla bakgrund som journalist och projektledare gör mig väl lämpad att genomföra oberoende utvärderingar av genomförda projekt.

 Exempel på kunder: Ånge kommun, Ljusdals kommun, Hudiksvalls kommun, Söderhamns kommun, Hälsingland Turism, Forsa folkhögskola, Hälsingegårdarnas ekonomiska förening, Intryck Hälsingland, Destination Järvsö AB, Studieförbundet Bilda. Namn på referenspersoner lämnas på begäran.

En del exempel på vad jag skrivit och gjort kan laddas ner på www.eldsjalavard.se/dokumentarkivet.

Jag har FA-skattsedel och kan därför ta uppdrag både på frilansbasis eller som anställd, beroende på uppdragets omfattning och art.

Share on Facebook