Dokumentarkiv

På den här sidan hittar du saker som jag skrivit, eller i några fall sådant som andra skrivit om verksamheter jag jobbat med. Funderar du på att ta med mig i ditt ”team” kan du här få en bra bild av vem jag är och vad jag kan.

CV/Profil

Projektdokument

Slutrapport från Förstudie om centrum för utmarksbruk, på uppdrag av Ljusdalsbygdens museum i samarbete med Centrum för Biologisk Mångfald, Gävleborgs Fäbodförening och Högskolan i Gävle. Förstudierapport Utmarksnätverk Hamlin 2010

Manual för Levande Landsbygd. Samlade erfarenheter från Leader Intryck Hälsingland. Antologi med flera författare, red Roland Hamlin. PDF

Leaderplan för Leader Mittland 2008-2013. På uppdrag av LAG-gruppen/Ånge kommun. PDF

Slutrapport för en förstudie om Stenegård, på uppdrag av Järvsö hembygdsförening. Resulterade bl a i en beviljad ansökan om EU-medel ur strukturfonden.  PDF

Slutrapport Flood Fighting Competence Center. Förstudie på uppdrag av Söderhamns kommun. PDF

Rapport från en förstudie om Stömneområdet i Delsbo (på uppdrag av Delsbo hembygdsförening). PDF

Slutrapport från en förstudie om Hälsingegårdsbranschen hösten 2007. I arbetet ingick medverkan i ansökan om strukturfondsmedel från EU, som beviljades. PDF

Slutrapport från en förstuide om Iggesunds Jernverk 2010. PDF

Utvärdering av Intryck Hälsingland (SWECO EuroFutures). Utvärderingen ger en bra helhetsbild av det jag arbetade med 2001-2007. PDF

Share on Facebook